Om oss

Europafederalisterna är en ideell förening som jobbar för ett federalt och demokratiskt EU. Vi tror att lösningen på många av de problem vi ser idag är ökat samarbete och mer enighet i Europa, inte mindre.

För att skapa ett Europa som är tryggt och säkert för dess medborgare behövs ett effektivare och mer demokratiskt system, där medborgarna själva får mer inflytande. Med mer ekonomisk och politisk integrering kan också problem lösas snabbare och säkerheten tryggas för Europas alla medborgare. De flesta stora utmaningar idag är gränsöverskridande, vilket kräver gränsöverskridande lösningar, och effektiva sådana kan inte uppnås under det nuvarande systemet som är fyllt av splittring och bromsklossar. Som federalister vill vi att beslut ska tas av dem som berörs av dem – på rätt nivå.

 

Vår verksamhet

Europafederalisterna är helt ideellt finansierade, och politiskt samt religiöst obunden. Grunden i vår verksamhet är våra medlemmars brinnande intresse och hårda arbete för ett fredligt, tryggt och demokratiskt federalt Europa.

Varje år fastslår föreningens medlemsmöte en verksamhetsplan som sen genomförs under året med hjälp av styrelsens och medlemmarnas hjälp. Förutom vanlig verksamhet som seminarier och föreläsningar har vi även mycket verksamhet online via Facebook, Twitter och vår egen webbsida. Vi skriver artiklar, diskuterar och skapar opinion.

 

Styrelsen

Michael Holz

Michael Holz, ordförande – michael.holz@europafederalisterna.eu

Vladan Lausevic, sekreterare – vladan.lausevic@europafederalisterna.eu

Nikolas Spanoudakis, kassör – nikolas.spanoudakis@europafederalisterna.eu